SAFETY AND HEALTH CONTACTS:


Sekcja BHP KATOWICE- REKTORAT
Kierownik Sekcji BHP
mgr inż. Małgorzata PORĘBSKA  email: malgorzata.porebska@sum.edu.pl,
tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 514 954 252

Sekcja BHP KATOWICE- LIGOTA
inż. Agata Palka email: agata.palka@sum.edu.pl,
tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 572 067 164
inż. Izabella Gonkiewicz email: izabella.gonkiewicz@sum.edu.pl,
tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 573 994 692

Sekcja BHP- ZABRZE
mgr Joanna NOWAK email: bhpsos@sum.edu.pl,
tel. (+48 32) 364-12-12,  gsm. 514 953 929

Sekcja BHP- SOSNOWIEC
mgr inż. Ilona BABCZYŃSKA email: ilona.babczynska@sum.edu.pl,
tel. (+48 32) 364 12 22, gsm. 572 067 586
W temacie szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy prosimy kontaktować się z:

Sekcja BHP KATOWICE- REKTORAT
Kierownik Sekcji BHP
mgr inż. Małgorzata PORĘBSKA  email: malgorzata.porebska@sum.edu.pl,
tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 514 954 252

Sekcja BHP KATOWICE- LIGOTA
inż. Agata Palka email: agata.palka@sum.edu.pl,
tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 572 067 164
inż. Izabella Gonkiewicz email: izabella.gonkiewicz@sum.edu.pl,
tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 573 994 692

Sekcja BHP- ZABRZE
mgr Joanna NOWAK email: bhpsos@sum.edu.pl,
tel. (+48 32) 364-12-12,  gsm. 514 953 929

Sekcja BHP- SOSNOWIEC
mgr inż. Ilona BABCZYŃSKA email: ilona.babczynska@sum.edu.pl,
tel. (+48 32) 364 12 22, gsm. 572 067 58