Platforma Elearningowa SUM - Stream: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

UWAGA!

Z powodów bezpieczeństwa, w przypadku długiego okresu bez logowania (12 miesięcy), konto zostaje zablokowane.

Aby je odblokować prosimy o kontakt: elearning@sum.edu.pl


Hasło Studenta

Loginem do platformy elearningowej jest numer albumu poprzedzony
literą „s” (studenci) lub „d” (doktoranci) w połączeniu z domeną
@365.sum.edu.pl

Przykładowo logowanie dla studenta o numerze indeksu 12345:
Login:  s12345@365.sum.edu.pl
Hasło: **************

Login i hasło są wspólne dla platformy elearningowej oraz Wirtualnej Uczelni

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę https://u10.sum.edu.pl/ , kliknąć na link „Odzyskiwanie hasła” i postępować zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie

Hasło Wykładowcy

Loginem do platformy elearningowej jest pierwsza litera imienia i nazwisko w połączeniu z domeną @365.sum.edu.pl

Przykładowo logowanie dla studenta o numerze indeksu Adam Nowak:
Login:  anowak@365.sum.edu.pl
Hasło: **************

-

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę https://zaloguj.sum.edu.pl/ i zatwierdzić wybór

Is this your first time here?


The login to the Elearning Platform (and Virtual University) is the album
number preceded by the letter „s” (students) or „d” (PhD students) in
conjunction with the domain @365.sum.edu.pl So for a student with album
number 12345 the login looks like this: s12345@365.sum.edu.pl

Login and password are common for e-learning platforms and Virtual University

Changing password: Go to https://u10.sum.edu.pl and select the „Password recovery” option and following the steps required by the system