SAFETY AND HEALTH CONTACTS:


Sekcja BHP ZABRZE
mgr Joanna NOWAK  email: bhpsos@sum.edu.pl,   tel. (+48 32) 364-12-12,  gsm. 514 953 929

Sekcja BHP  KATOWICE-LIGOTA
mgr inż. Małgorzata PORĘBSKA  email: malgorzata.porebska@sum.edu.pl, tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 514 954 252

Sekcja BHP  SOSNOWIEC

mgr inż. Ilona BABCZYŃSKA email: ilona.babczynska@sum.edu.pl, (+48 32) 364 12 12

Sekcja BHP  KATOWICE - REKTORAT

Koordynator Sekcji BHP

mgr inż. Magdalena KACZMARCZYK email: bhp@sum.edu.pl,  tel. (+48 32) 208-35-67, gsm. 514 954 302


Enrolment key: SBHP2021W temacie szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy prosimy kontaktować się z:

Sekcja BHP ZABRZE
mgr Joanna NOWAK  email: bhpsos@sum.edu.pl,   tel. (+48 32) 364-12-12,  gsm. 514 953 929

Sekcja BHP  KATOWICE-LIGOTA
mgr inż. Małgorzata PORĘBSKA  email: malgorzata.porebska@sum.edu.pl, tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 514 954 252

Sekcja BHP  SOSNOWIEC

mgr inż. Ilona BABCZYŃSKA email: ilona.babczynska@sum.edu.pl, (+48 32) 364 12 12

Sekcja BHP  KATOWICE - REKTORAT

Koordynator Sekcji BHP

mgr inż. Magdalena KACZMARCZYK email: bhp@sum.edu.pl,  tel. (+48 32) 208-35-67, gsm. 514 954 302


Klucz do kursu: SBHP2021(O terminie odbycia szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pracownicy zostaną poinformowani – e-mailem przez  Sekcję BHP)

W temacie szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy prosimy kontaktować się z:

Sekcja BHP ZABRZE
mgr Joanna NOWAK  email: bhpsos@sum.edu.pl,   tel. (+48 32) 364-12-12,  gsm. 514 953 929

Sekcja BHP  KATOWICE-LIGOTA
mgr inż. Małgorzata PORĘBSKA  email: malgorzata.porebska@sum.edu.pl, tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 514 954 252

Sekcja BHP  SOSNOWIEC

mgr inż. Ilona BABCZYŃSKA email: ilona.babczynska@sum.edu.pl, (+48 32) 364 12 12

Sekcja BHP  KATOWICE - REKTORAT

Koordynator Sekcji BHP

mgr inż. Magdalena KACZMARCZYK email: bhp@sum.edu.pl,  tel. (+48 32) 208-35-67, gsm. 514 954 302Klucz do kursu: PBHP2021