POKÓJ ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA GŁÓWNĄ PLATFORMĘ POD ADRESEM

https://elearning.sum.edu.pl/course/view.php?id=4908

HASŁO DOSTĘPOWE: webinar